شعبه مرکزی : خیابان ولیعصر (عج) خیابان
شهید عتیقی نژاد

شعبه مارکتینگ : خیابان سمیه ، بن بست خوانساری

021-88551470

6547 875 98912+

info@vistaapp.ir