جهت ارتباط با مجموعه ویستا با شماره 88551470-021 تماس بگیرید  

مهدی اسدی

کارشناس بازاریاب

سعید اکبری

کارشناس بازاریابی

سیما اسدی

کارشناس سایت

مهدی اسدی

کارشناس بازاریاب

حسن نوری

طراحی گرافیک

علی جوادی

کارشناس سایت

مهدی اسدی

کارشناس بازاریاب

حسن نوری

طراحی گرافیک

علی جوادی

کارشناس سایت

مهدی اسدی

کارشناس بازاریاب

حسن نوری

طراحی گرافیک

علی جوادی

کارشناس سایت

ما استخدام می کنیم!

علاقه مند به کار با تیم ما هستید؟