فروشگاه اینترنتی چند فروشگاهی ( multi stores )

فروشگاه-اینترنتی-چند-فروشگاهی

فروشگاه اینترنتی چند فروشگاهی multi stores درواقع زیرمجموعه از فروشگاه اینترنتی آنلاین است که اساس کار آن مناسب شرکت ها و مراکز فروشی است که کانالهای متعدد فروش را می خواهند ایجاد کنند