طراحی CRM

طراحی CRM اختصاصی مدیریت ارتباط با مشتری CRM، یک استراتژی برای مدیریت کلیه روابط و تعاملات شرکت شما با مشتریان و مشتریان بالقوه شماست. CRM به شما کمک می کند سودآوری خود را بهبود ببخشید. در واقع CRM اختصاصی یک استراتژی تجاری برای کل شرکت است که باعث افزایش درآمد و سودآوری، کاهش هزینه‌ها و افزایش […]