طراحی پرتال آموزشی

طراحی-پرتال-آموزشی

طراحی پرتال آموزشی با طراحی پرتال آموزشی و طراحی انواع وب سایت حرفه ای برای مراکز آموزشی(در سطح گسترده و کوچک)می توان قدم بزرگی در زمینه آموزشی برداشت.هدف طراحی پورتال طبقه بندی کردن اطلاعات و دسترسی به آن هاست که درواقع این کار به منظور جلوگیری از پراکندگی و از دست دادن اطلاعات و همچنین […]