طراحی فروشگاه اینترنتی c2c

طراحی-فروشگاه-اینترنتی

فروشگاه اینترنتی c2c درواقع ارتباط بین مشتری و مشتری است.( customer to customer ).طراحی فروشگاه اینترتی از جنس c2c به این صورت است که