طراحی اپلیکیشن مدرسه

طراحی-اپلیکیشن-مدرسه

طراحی اپلیکیشن مدرسه یکی از پایه های ارتباطی مدارس، اولیای دانش آموزان هستند. برای والدین دانش آموزان بسیار مهم است که به طور هفتگی از وضعیت درسی فرزندان خود آگاه باشند. اکثر آن ها تمایل دارند با صرف کمترین هزینه و در کوتاه ترین زمان، گزارش کاملی از نمرات، فعالیت ها و وضعیت انضباطی فرزند […]