تهیه غذا شفق

در پروژه تهیه غذا شفق قرار بر این بود وبسایت در دو کلید واژه سنگین و پر سرچ تهیه غذا و کترینگ غذا به صفحه اول گوگل بیاید. طبق بررسی این دو کلید واژه در مجموع در حدود 1800 سرچ را دارا هستند که عدد بسیار بالایی است.

پروژه شروع شد و قرار بر این بود تا ضرف مدت 6 ماه وبسایت در این دو کلید واژه به صفحه اول گوگل منتقل شود. کلید واژه تهیه غذا ظرف کمتر از چهار ماه توانست به صفحه اول گوگل برسد و کترینگ غذا نیز به فاصله 15 روز بعد از آن در صفحه اول گوگل جای گرفت. کار سئو همچنان ادامه یافت تا اینکه تهیه غذا شفق توانست در کلید واژه تهیه غذا لینک اول را به دست آورد و کلید واژه کترینگ غذا رتبه سوم را دارا باشد.

شش ماه پس از انجام پروژه شفق در لینک اول گوگل همچنان قرار داشت به تازگی اما به چند رتبه پایین تر منتقل شده است.

تهیه غذا شفق

چگونگی انجام پروژه

برای انجام پروژه تهیه غذا شفق ابتدا مثل همیشه دور هم جمع شدیم و دست به قلم شدیم تا برنامه شش ماهه برای رسیدن به هدف مطلوب خودمون رو ترسیم کنیم. طبق برنامه ریزی برای هر کدام از کار ها مسئول و زمان مشخص تعیین شد و در آخر مدیر پروژه شفق تعیین شد، دیگه کارها معلوم شده بود و وقت انجام درست اون ها بود. ابتدا محتوا در زمینه های مختلف غذایی شروع به نگارش شد و با رعایت اصولی سئو on page و off page بر روی وبسایت بارگزاری شد. همزمان بر روی صفحه هدف و لینک سازی های مرتبط برای صفحه هدف کار ها انجام می گرفت. رقبا زیر نظر گرفته شدند و هر روز نتایج جدید حاصل از گوگل کنسول بررسی و میزان رسیدن به هدف و برنامه ریزی زمانی چک می شد در نهایت در کمتر از زمان مورد هدف به نتیجه کامل رسیدیم.